نویسنده = فاطمه سادات علوی مقدم
تعداد مقالات: 1
1. تعیین سطح بیان ژن fgf-9 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان ریه

دوره 12، شماره 4، پاییز 1399، صفحه 27-36

مهرداد هاشمی؛ فاطمه سادات علوی مقدم؛ الهام سیاسی