نویسنده = م کلاهی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی فیتوشیمیایی، سنجش ترکیبات فنلی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی عصاره ریشه گیاه وتیور (Chrysopogon zizanioides)

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 45-58

فرخنده چنبه کار؛ بابک مختاری؛ سعادت رستگارزاده؛ مریم کلاهی


4. بررسی ویژگی‌های تشریحی، عملکردی گیاه نیشکر (Saccharum officinarum L.) و میزان پتاسیم خاک در پاسخ به نیترات پتاسیم

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 1-12

مریم کلاهی؛ سبحان موسوی؛ حسین حاج شرفی؛ مهدی مساواتی؛ محمد حسین شیخ رضایی؛ الهام صفار؛ عاطفه کرد زنگنه