کلیدواژه‌ها = رشد
تعداد مقالات: 1
1. تغییر در صفات رویشی و شاخص‌های فیزیولوژیک گیاهان لوبیا تحت تنش روی در محیط‌کشت هیدروپونیک

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 31-39

عبدالکریم چهرگانی راد؛ نوشین خورزمان؛ حسین لاری یزدی؛ زهره شیرخانی