کلیدواژه‌ها = جنین
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر بی وزنی بر تکوین سیاهرگ مرکزی در کبد جنین رت و اثر درمانی اسید فولیک

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 69-78

پونه رحیمی نیا؛ شیوا نصیرایی مقدم؛ مهناز اذرنیا؛ زهرا حاج ابراهیمی


2. اثر داروی وارفارین بر تکوین قشر مخچه زاده‌های نر موش صحرایی

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 1-8

مینو محمودی؛ منا بارودابی؛ سیامک شهیدی