کلیدواژه‌ها = ساختار تشریحی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ساختار تشریحی و مواد موثره کلم بروکلی در دو اقلیم مختلف

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 69-77

زهره جعفری؛ مریم دهقان؛ زهرا کرانی


3. تاثیر دراز مدت غلظت های مختلف نیترات روی بر ساختار تشریحی گیاه Capsicum annuum L. var California Wonder

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-22

هلال نعمت فرح زادی؛ صدیقه اربابیان؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد