بررسی پلی مورفیسم ژن های درگیر در دیابت نوع دوم ژن MNSODA16V در جمعیت مبتلایان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

یکی از ژن هایی که می تواند در افزایش ابتلا به دیابت نوع 2 نقش مشارکتی داشته باشد ژن MNSODA16V است. در این پژوهش به بیان ارتباط بین این ژن با بیماری هایی چون دیابت نوع 2 در بین مردم مازندران می‌پردازیم که حدود cc1 خون حاوی پلاسمای EDTA(CBC) از 50 فرد مبتلا و 50 فرد گرفته شد. در ادامه برای تعیین مقدار و کیفیت DNA، از دو روش ارزیابی کمی به روش اسپکترفتومتری و ارزیابی کیفی به روش الکتروفورز استفاده کردیم. جهت تخمین غلظت DNA، 4 میکرولیتر از محلول پایه DNA با یک میکرولیتر بافر نمونه گذاری مخلوط و در چاهک ژل آگارز 2/1 درصد در بافر TAE یک برابر تخلیه گردید. برای ارزیابی محصول PCR روی ژل آگارز 2% انجام شد. 5 میکرولیتر از محصول هر یک از واکنش‌ها به همراه ml 1 رنگ به چاهک‌های ژل منتقل و الکتروفورز در ولتاژ 100 ولت به مدت 5/1 ساعت انجام شد. ژل در محلول اتیدیوم برماید (mg/ml 5/0) به مدت 20 دقیقه رنگ آمیزی شد و سپس از انتقال به آب مقطر از آن با دستگاه ژل داک عکس‌برداری شد. به دلیل تکرار تا 3 مرتبه و استفاده از کیت استخراج DNA متأسفانه این اشکال به روند کار مربوط نمی‌شود و نیاز به بررسی بیشتری دارد. به همین دلیل این مطالعه موفقیت کمی را به ارتباط پلی مورفیسم MNSODA16V نشان می دهد و هم چنین نیاز به مطالعه بیشتر در جمعیت های مختلف برای شناخت بهتر از نقش MNSODA16V هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of MNSODA16V gene polymorphisms of genes involved in type II diabetes patients in the population of Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • zeynab noroozi
  • Abbas Ali Dehpour joybari
Department of Biology, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

One of the genes that can play a role in increasing the incidence of type 2 diabetes is the MNSODA16V gene. In this study, the relationship between this gene and type 2 diabetes mellitus among Mazandaran people was studied. About 1cc of blood containing EDTA (CBC) plasma were obtained from 50 infected and 50 individuals. In order to determine the amount and quality of DNA, two methods of quantitative evaluation using spectrophotometric method and qualitative evaluation using electrophoresis were used. In order to estimate the DNA concentration, 4 μl of the DNA base solution was mixed with one μl of the sampler buffer and evaporated once in the wells of 1.2% agarose gel in the TAE buffer. To evaluate the PCR product, 2% agarose gel was performed. 5 μl of the product of each reaction, with 1 ml of color, was transferred to gel wells and electrophoresis at 100 volts for 1.5 hours. The gel was stained in Ethidium bromide solution (0.5 mg / ml) for 20 minutes, and then transferred to distilled water from the dye gel apparatus. Unfortunately, due to the repeated use of up to 3 times and the use of the DNA extraction kit, this is not the work process and needs to be further explored. For this reason, this study shows little success with the association of MNSODA16V polymorphism and also requires more study in different populations to better understand the role of MNSODA16V.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gene
  • MNSODA16V
  • polymorphism
  • Population of Mazandaran Province
  • Type 2 diabetes
[1]     اسکافی ثابت، ا.، 1391، آنالیز ژن MnsoD در زنان مبتلا به سقط خودبخودی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، 77 صفحه.
[2]     بوترابی، ض.، 1381، «تاریخچه دیابت»، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید صدوقی یزد، سال دهم، ضمیمه شماره چهارم، صفحات  6ـ3.
[3]     صفرپور، م.، ابراهیمی،ا.، دانش پور،م.س.، 1394. از ژنوم تا ژن: مروری بر ژن­ها و تغییرات ژنتیکی موثر بر بروز بیماری دیابت نوع 2. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 73، شماره9، صفحات 615-623.
[4]     عسلی سالک معلمی، ف، 1392، آنالیز ژن MnsoD و GPx1 در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه گیلان، دانشکده علوم پایه، 86 صفحه.
[5]     فرزدی حقیقی، س.ف، 1392، بررسی پلی­مورفیسم ژن­های MnsoD و VEGF در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، داشگاه گیلان، دانکده علوم پایه،103 صفحه.
[6]     قاسمی، م.، حبیبی پور، ر.، کشاورز کیاسرایی، پ.، 1390، پیوستگی واریانت E23K ژن KCNJ11 با گسترش دیابت نوع 2 در افراد چاق شمال ایران، مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره 13، ضمیمه شماره 6، صفحات 673-680.
[7]     Kumar, Vinay; Fausto, Nelson; Abbas, Abul K. ; Cotran, Ramzi S.; Robbins, Stanley L. .2005. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (7th ed.). Philadelphia, Pa.: Saunders. pp. 1194–1195.
[8]     Mikel Donazar-Ezcurra & Cristina López-del Burgo and Maira Bes-Rastrollo .2017. Donazar-Ezcurra et al. BMC Pregnancy and Childbirth. "Primary prevention of gestational diabetes mellitus through nutritional factors: a systematic review"
[9]     Shoback, edited by David G. Gardner, Dolores .2011. Greenspan's basic & clinical endocrinology (9th ed.). New York: McGraw-Hill Medical. pp. Chapter 17 .