تعیین جنسیت و رسیدگی جنسی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) استان خوزستان با استفاده از روش اولتراسوند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

تعیین جنسیت در صنعت شیلات جهت تکثیر و پرورش ماهیان با ارزش اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در تاس ماهیان نیز به دلیل استحصال خاویار روش تعیین جنسیت مناسب بسیار مهم و ضروری می باشد. این پژوهش در سال 1396 بر روی فیل ماهی در یک سیستم مدار بسته در مزرعه پرورش ماهیان خاویاری حنطوش زاده در استان خوزستان انجام شد. برای تعیین جنسیت، ابتدا ماهیان درون وان ppm 100 اوژنول بیهوش شدند، سپس به وسیله ترازوی دیجیتال با دقت یک گرم توزین انجام گرفت. برای تعیین جنسیت از روش اولتراسوند به وسیله دستگاه سونوگرافی Zoncer ساخت کشور آلمان استفاده شد. در این پژوهش همه ماهیان با 100 درصد دقت تعیین جنسیت شدند. از 1000 قطعه فیل ماهی مورد مطالعه، 516 قطعه نر و 484 قطعه ماده بودند. ماهیان نر و ماده به ترتیب محدوده وزنی 5150-4236 گرم و 7125-4896 گرم داشتند و 3 ساله بودند. با توجه به اینکه همه فیل ماهیان مورد مطالعه به وسیله دستگاه سونوگرافی تعیین جنسیت شدند این روش بهترین و مطمئن ترین روش تعیین جنسیت تاس ماهیان به حساب می آید و استفاده از روش هایی که کمترین استرس را به ماهی وارد کند همیشه در اولویت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender Determination of Huso huso in Khuzestan Province using Ultrasound Method

نویسندگان [English]

  • Azam Mohammadsalehi
  • Mohammad velayatzadeh
Young and Elite Researchers Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Gender determination in the fisheries industry is important for the propagation and cultivation of economically valuable fish. In fish meat, due to the extraction of caviar, the proper method of gender determination is essential. This research was conducted in 1396 on Huso huso, in a closed circuit system, at the Hanusushadeh sturgeon farm, in Khuzestan province. To determine the gender, the fish were first anesthetized in a tub with 100 ppm of eugenol. They were then weighed using a digital scale, with a precision of one gram. In this research, gender determination of all fish was carried out with 100% accuracy. The ultrasound method was used to determine the gender by the Zoncer ultrasound apparatus in Germany. In this research, all fish with 100% accuracy were sexually explicit. Of the 1,000 pieces of Huso huso, 516 male and 484 female pieces were studied. Male and female fish had a weight range of 5150-4236 grams and 7125-4896 grams, respectively, and were 3 years old. Given that gender evaluation on all fish was carried out using ultrasound, this method can be considered the best and most reliable method for determining the gender of sturgeon, as the use of methods which cause the least stress in fish is always a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khuzestan province
  • ultrasound method
  • sex determination
  • ultrasound
  • elephant fish