بررسی اثر عصاره الکلی بره موم بر روی اووژنز موش نژاد NMRI در شرایط in vivo

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

زمینه و هدف: بره موم با نام علمی propolis ماده ای شبیه موم که توسط زنبورعسل تولید میشود. از منابع گیاهی جمع آوری میشود و محیط کندو را ضدعفونی میکند. بره موم سرشار از آنتی اکسیدانها میباشد. با توجه به اینکه میزان ناباروری افزایش چشمگیری در دهه اخیر داشته و بره موم بعنوان یک آنتی اکسیدان قوی عمل میکند. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره الکلی بره موم بر روی اووژنز موش نژاد NMRI در شرایط in vivo صورت گرفت.
روش کار: از 30 موش بالغ نژاد NMRI با وزن 25 گرم در گروه های تجربی, شاهد و کنترل استفاده شد. گروه های تجربی در3 دسته مختلف این عصاره را بصورت گاواژ به میزان 75/0, 57/0, 18/0 میلی گرم بر میلی لیتر به هرموش در مدت یک ماه دریافت نمودند. پس از پایان دوره تیمار رحم و تخمدانها از بدن حیوانات خارج و مراحل تهیه بافت با رنگ آمیزی هماتوکسیلین ائوزین رنگ آمیزی انجام گرفت و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق آزمونهای Anova و تست Tukey با در نظر گرفتن سطح معنی داری ( p<0.05) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافته ها: گاواژ عصاره الکلی بره موم بطور قابل ملاحظه ای روی رحم و تخمدان اثر داشته است.
نتیجه: بره موم بدلیل اینکه آنتی اکسیدان قوی میباشد باعث افزایش تعداد همه فولیکول های تخمدان به جز فولیکولهای آترتیک شده و لایه های رحمی آندومتریوم و پریمتریوم افزایش و لایه میومتریوم کاهش نشان داد.
واژه های کلیدی: عصاره الکلی بره موم, اووژنز, رحم, تخمدان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of propolis Alcoholic Extract on Oogenesis In NMRI mice in vivo

نویسندگان [English]

  • samaneh tohidi
  • kazem parivar
Islamic Azad University Science And Reserch Branch
چکیده [English]

Introduction:antioxidants prevent the occurrence of unwanted factors in the female reproductive system by absorbing free radicals in damaged cells which may cause damage to the cell's enzymes and DNA changes and infertility.Propolis is a resinous substance collected by honeybees from some plant sources to disinfect the hive's environment.The propolis is rich in antioxidants. Given that the infertility rate due to the production of oxidative esters has increased dramatically in recent decades, and on the other hand, propolis acts as an antioxidant.
Method:There are five mouse groups in this study:Control group (Without receiving alcoholic extract of propolis), Sham group (receiving 1 cc distilled water for 30 days), experimental groups 1, 2 and 3 (Under the influence of concentrations of 0.75, 0.57 and 0.18 mg / ml of alcoholic extract of propolis, 1 cc for 30 days). All mice were autopsied after gavage completion and their uterus and ovaries were isolated and for final examinations were prepared for microscopic study after taking the necessary steps.
Results: Propolis being a strong antioxidant, increased the number of all follicles except the atritic follicles and hence uterine layers of the endometrium and primetriumwere increased and the myometrial layer decreased.
Conclusion:Gavage of propolis alcoholic significantly is effective on ovary follicls and uterus tissue
Keywords: Alcoholic extract of propolis, Oogenesis, Uterus, Ovary

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alcoholic extract of propolis
  • Oogenesis
  • Uterus
  • Ovary