شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی/ مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران دانشجوی دکترا/ دانشگاه شهید بهشتی ایران

2 بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جهاد دانشگاهی، کرج، ایران

3 بانک مولکولی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران/ مربی

4 بانک سلول های انسانی و جانوری، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران.

5 دانشکده علوم پایه و فناوری‌های نوین زیستی، دانشگاه علم و فرهنگ، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)، شهرری، ایران

چکیده

تنوع زیستگاهی در ایران، منجر به تنوع زیستی بی نظیر گیاهی و جانوری در این کشور شده است. حفاظت از تنوع زیستی ایران از 50 سال پیش در کشور آغاز شده است اما با این وجود سرعت انقراض گونه های جانوری در ایران بالاست و هر ساله لیستی از گونه های جانوری و گیاهی در معرض انقراض و یا تهدید ایران در لیست سرخ IUCN منتشر میشود. بارکدینگ DNA ابزاری مولکولی است که با استفاده از آغازگرهای استاندارد و تکثیر توالی 600 تا 800 نوکلئوتیدی از ژن سیتوکروم C اکسیداز I میتوکندریایی به طور گسترده جهت طبقه بندی تاکسونومیک گونه ها استفاده میشود. در سالهای اخیر این روش برای مطالعه و دسته بندی گونه ها جهت الویت بندی فعالیتهای حفاظت تنوع زیستی محبوبیت و عمومیت فزاینده ای یافته است. شتر دوکوهانه ایرانی یکی از گونه های مهم بومی در معرض خطر انقراض ایران با توزیع پراکندگی در شمالغرب ایران است. با توجه به کاهش شدید جمعیت آن، توجه بیشتر به این نژاد از دیدگاه حفاظت تنوع زیستی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق از 6 نفر شتر دوکوهانه ایران نمونه برداری شده و بعد از استخراج DNA ناحیه مذکور ژنوم میتوکندریایی به طول 650 نوکلئوتید تکثیر و توالی یابی شد. بعد از انجام آنالیزهای استاندارد بیوانفورماتیک توالی بارکد DNA شتر دوکوهانه ایرانی شناسایی و به همراه مشخصات کامل زیستگاهی و مورفولوژیکی نمونه ها در پایگاه داده بارکد DNA تنوع زیستی جهانی (BoldSystem) به نام ایران ثبت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Record of DNA Barcode of Iranian Bactrian Camel (Camelus bactrianus)

نویسندگان [English]

 • laleh parsa yeganeh 1
 • maryam sadeghi 2
 • Reza Azarbaijani 3
 • Abdolreza Daneshvar Amoli 4
 • shiva Mohamadi Moghanjoghi 4
 • Parvaneh Farzaneh 4
 • Seyed Abolhassan shahzdeh fazeli 5
 • hamidreza khaledi 6
1 molecular bank, Iranian biological resource center, shahid beheshti university
2 1- Molecular bank, Iranian Biological Resource Center (IBRC), ACECR, Tehran, Iran
3 Molecular bank, Iranian Biological Resource Center (IBRC), ACECR, Tehran, Iran
4 Human and animal cell bank, Iranian Biological Resource Center (IBRC), ACECR, Tehran, Iran
5 Faculty of Biological Science and Technology, University of science and culture, ACECR, Tehran, Iran.
6 Yadegar -e- Imam Khomeini (RAH) Shahr-e-Rey Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Because of vast Habitat diversity, Iran harbors a unique plant and animal biodiversity. National conservation programs has begun 50 years ago in Iran, but nonetheless, the rate of extinction of animal species in this country is high and every year a list of Iranian endangered or threatened animal and plant species is published on the IUCN Red List. DNA barcoding is a molecular tool that uses standardized genetic primers, and amplification of a segment of the mitochondrial gene cytochrome c oxidase I, to classify species. In recent years, this technique has become gradually widespread for the study and classification of species to prioritize biodiversity conservation activities.Iranian Bactrian camel (Camelus bactrianus) is an endangered livestock breed with distribution in northwest of Iran. Given its severe population decline, it is important to pay more attention to this breed from a biodiversity conservation perspective. In this study, 6 Iranian Bactrian camel specimens were sampled and after DNA extraction the Barcode segment of mitochondrial COI gene was amplified and sequenced. Following bioinformatics analysis, the DNA barcode of the Iranian Bactrian camel was identified and recorded in the DNA Barcode of life Database (BoldSystem) with all habitat and morphological characteristics of the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DNA barcoding
 • Biodiversity
 • Camelus bactrianus
 • CBOL