مدل‌بندی درمان محرومیت از اندروژن در سرطان پروستات متاستاتیک مقاوم به اختگی و شناسایی بیماران پاسخ دهنده و غیر پاسخ دهنده قبل از شروع درمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه اراک

چکیده

درمان محرومیت از اندروژن یک روش متداول برای درمان سرطان پروستات متاستاتیک مقاوم به اختگی شناخته می شود که هدف آن، کند کردن روند رشد سلول‌های سرطانی از طریق کاهش غلظت آندروژن در خون است. اما فقط بخشی از بیماران، پاسخ مؤثری از درمان محرومیت از اندروژن دریافت می کنند و این درمان در سایرین، باعث کاهش مقطعی جمعیت سلول‌های سرطانی می شود و پس از مدت کوتاهی، بازگشت سرطان بعد از درمان مشاهده خواهد شد. در این مقاله با مدل سازی درمان بر اساس دینامیک تکاملی که به طور کامل از سوی مشاهدات بالینی حمایت می شود، مکانیسم پاسخ سلول‌های سرطانی به درمان محرومیت از اندروژن مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و مشخص می شود که درمان محرومیت از اندروژن در کدام دسته از بیماران، مؤثر و در کدام گروه از بیماران، غیر مؤثر و یا حتی مضر است. در ادامه، با شبیه سازی روند درمان تحت زمان بندی های متفاوت تجویز ابیراترون، زمان بندی های مناسب تجویز دارو مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the androgen deprivation therapy in metastatic castration-resistant prostate cancer and identifying the responder and non-responder patients before starting the treatment

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sohrabi-Haghighat 1
  • Atefeh Deris 2
1 Faculty of Sciences,, Arak University, Arak, Iran
2 Graduated from Arak University
چکیده [English]

Androgen deprivation therapy is a common treatment method of metastatic castration resistant prostate cancer disease aimed at slowing down the cancer cells growth by reducing the concentration of androgen in the blood. However, only some patients respond to the androgen deprivation therapy effectively. In the other patients, the population of cancer cells reduce temporarily, and the cancer recurrence will be observed shortly after the treatment. In this paper, the response mechanism of cancer cells to the androgen deprivation therapy is analyzed by modeling the treatment based on the evolutionary dynamic which is fully supported by clinical observations. The study determines the group of patients on whom the androgen deprivation therapy is effective and the group on whom it is ineffective or even harmful. In the following, by simulating the treatment process under different schedules of abiraterone administration, the results of different treatment methods will be determined and appropriate schedules are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metastatic Castrate-Resistant
  • Evolutionary Dynamic
  • Androgen Deprivation Therapy
  • Evolutionarily Stable Strategy