اثر عصاره دانه خربزه (Cucumis melo) بر بیان کلیوی ژن های کد کننده استئوپونتین و لیتواستاتین در موش های صحرایی مبتلا به سنگ کلیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ورامین - پیشوا - گروه زیست شناسی

2 گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین-پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی

3 گروه زیست شناسی، دانشکد علوم زیستی، واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین - پیشوا، ایران

چکیده

سنگ کلیه یکی از مهم ترین بیماری های دستگاه ادراری و مهمترین دلیل مرگ و میر ناشی از بیماری های مجاری ادراری است. شیوع بیماری سنگ کلیه در حال افزایش بوده و بنابراین نیاز به روش های درمانی موثرتر و کم خطرتر برای درمان وجود دارد. دانه خربزه برای درمان بیماری های کلیوی مانند سنگ های کلیوی و مثانه پیشنهاد شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه بر بیان کلیوی ژن های کدکننده استئوپونتین و لیتواستاتین در موش های صحرایی نر مبتلا به سنگ کلیه می باشد. القاء سنگ کلیه اگزالات کلسیمی با تیمار خوراکی کلرید آمونیوم (3 روز) و اتیلن گلیکول (38 روز) در موش های صحرایی نر انجام شد. سیترات پتاسیم و عصاره هیدرواتانلی دانه خربزه بطور همزمان با تیمار اتیلن گلیکول به مدت 38 روز بطور خوراکی تیمار شدند. پس از 38 روز، حیوانات بیهوش شده و کلیه سمت راست آنها برای بررسی بیان کلیوی ژن کدکننده استئوپونتین و لیتواستاتین به روش real-time PCR نمونه برداری شدند نتایج نشان داد تیمار روزانه خوراکی سیترات پتاسیم و عصاره دانه خربزه موجب افزایش معنی دار بیان ژن کدکننده استئوپونتین و لیتواستاتین در موش های صحرایی بیمار تجربی در مقایسه با گروه کنترل بیمار می شود (p <0.001). عصاره دانه خربزه احتمالا بیماری سنگ کلیه را توسط افزایش بیان ژن های کد کننده استئوپونتین و لیتوستاتین بهبود می دهد و موثرتر از سیترات پتاسیم در درمان این بیماری می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of melon seed extract (Cucumis melo var. inodorous) on renal expression of osteopontin and lithostathin coding genes in urolithiatic male rats

نویسندگان [English]

  • Maryam Eidi 1
  • Mona Manouchehr-Mirza 2
  • Mahdi Ebrahimi 3
1 Department of Biology, Biological Sciences College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University
2 Department of Genetics, Biological Science College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University
3 Department of Biology, Biological Science College, Varamin-Pishva Branch, Islamic Azad University, Varamin-Pishva, Iran
چکیده [English]

Kidney stone is one of the most important diseases of the urinary tract and the most important cause of death due to urinary tract disease. The prevalence of urinary tract disease is increasing and therefore more effective and low-risk therapies are needed for treatment. Melon seeds have been suggested for the treatment of kidney diseases such as kidney stones. The aim of the present study was to investigate the effect of hydro-ethanolic extract of melon seed on renal expression of osteopontin and lithostathin coding genes in male rats with kidney stones. Induction of calcium oxalate kidney stone was performed by oral treatment of ammonium chloride (3 days) and ethylene glycol (38 days) in male rats. Potassium citrate and hydro-ethanolic extract of melon seed were treated orally with ethylene glycol for 38 days. After 41 days, the animals were anesthetized and their right kidney was removed for evaluation of renal expression of osteopontin and lithostathin coding genes by real-time PCR. Results showed that daily oral administration of potassium citrate and extract (150, 300 and 600 mg/kg body weight) significantly increased the expression of osteopontin coding gene (spp1) in experimental rats compared to control group (p <0.001). Also, daily oral administration of potassium citrate and extract significantly increased lithostathin coding gene (reg1a) expression in experimental rats compared to control group (p < 0.001). In conclusion, melon seed extract can improve kidney stone disease by enhancing the expression of osteopontin and lithostathin-encoding genes and is more effective than potassium citrate in treating the disease.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kidney stone
  • Melon seed
  • Osteopontin
  • Lithostathin
  • Rat