نمایه نویسندگان

آ

 • آذرافشان، مرجان تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 53-62]
 • آذربایجانی، رضا شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]
 • آذربایجانی، رضا بررسی تنوع و فراوانی جمعیت باکتریایی چشمه آبگرم قینرجه: شناسایی اکوسیستم میکروبی داغترین چشمه آبگرم ایران با روشهای مستقل از کشت و بر پایه توالی یابی نسل جدید [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 19-26]
 • آردی، پگاه مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • آزادی، رویا شناسایی فیتوشیمیایی، تعیین برخی متابولیت‌های اولیه و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه شورپسند اشنان Seidlitzia rosmarinous [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 9-18]
 • آقاجانی، حامد تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]

ا

 • ابراهیمی باروق، رباب مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • ابراهیمی حسین زاده، بهمن تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • احمدی زاده، چنگیز مطالعه ی تاثیر استرس اکسیداتیو بر مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf-2درسلول های بنیادی مزانشیمال(MSCs) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 47-61]
 • اسدی، فاطمه نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-40]
 • الوندی، هاله تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • امامویردی زاده، علیرضا بررسی میزان بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-58]

ب

 • بابایی، مینا شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قورباغه های مردابی در جنوب‌ شرق استان تهران با استفاده از توالی ژن srRNA 12 میتوکندریایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]
 • بابایی، مینا شناسایی دوزیستان بی‌دم نواحی جنوب شرقی استان تهران توسط مطالعات بافت شناسی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 61-69]
 • باقری، علی اصغر سنتز، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمایی و بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه (آرتمیزیا دیفوزا) محصور شده در نانوژل آلژینات [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 37-46]
 • بیجه کشاورزی، محمد حسین بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری قبل و بعد از گلدهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 11-22]
 • برزین، گیتی مقایسه کمی وکیفی روغن اسانس پونه سای خوشه ای(Nepeta racemose ) در مراحل مختلف رشد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 41-48]
 • بهارآرا، جواد بررسی اثر اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی بر سطوح هورمون های استرادیول و تستوسترون مترشحه از سلولهای گرانولوزای تخمدان موش نابالغ نژاد NMRI [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1-8]
 • بوستانی، پریسا مطالعه ی تاثیر استرس اکسیداتیو بر مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf-2درسلول های بنیادی مزانشیمال(MSCs) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 47-61]

پ

 • پارسای، شیما مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • پارسا یگانه، لاله شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]
 • پارسا یگانه، لاله بررسی تنوع و فراوانی جمعیت باکتریایی چشمه آبگرم قینرجه: شناسایی اکوسیستم میکروبی داغترین چشمه آبگرم ایران با روشهای مستقل از کشت و بر پایه توالی یابی نسل جدید [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 19-26]
 • پرنیان، محبوبه اثر امواج تلفن همراه و مصرف سیر بر هورمون های استروژن، تستوسترون و دی هیدرواپی آندروسترون در موش‌های صحرایی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-10]
 • پریور، کاظم تحلیل و بررسی اثر داروی کربوپلاتین بر روی اووژنز (تخمک گذاری) و تغییرات رحمی در موش ماده بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 23-34]
 • پوررضا، ناهید شناسایی فیتوشیمیایی، تعیین برخی متابولیت‌های اولیه و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه شورپسند اشنان Seidlitzia rosmarinous [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 9-18]
 • پیوندی، مریم تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 53-62]

ت

 • تیزمغز، سید رقیه بررسی ارتباط چند شکلی ژن pik3cA (rs7640662) با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-68]

ج

 • جعفری، زهره بررسی ساختار تشریحی و مواد موثره کلم بروکلی در دو اقلیم مختلف [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • جعفری، سایه بررسی اثر تنش ناشی از شوری بر تکوین اندام‌های رویشی در گیاه لیف (Luffa cylindrica L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 31-42]
 • جمشیدیان، فرانک بررسی میزان بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-58]

چ

 • چناری، فریده شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قورباغه های مردابی در جنوب‌ شرق استان تهران با استفاده از توالی ژن srRNA 12 میتوکندریایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]
 • چناری، فریده شناسایی دوزیستان بی‌دم نواحی جنوب شرقی استان تهران توسط مطالعات بافت شناسی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 61-69]

ح

 • حیاتی رودباری، نسیم تحلیل و بررسی اثر داروی کربوپلاتین بر روی اووژنز (تخمک گذاری) و تغییرات رحمی در موش ماده بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 23-34]
 • حیاتی رودباری، نسیم بررسی اثر ترمیمی پلاسمای سرد بر پوست سوخته در موش بالغ سوری [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 21-30]
 • حیاتی رودباری، نسیم بررسی اثر اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی بر سطوح هورمون های استرادیول و تستوسترون مترشحه از سلولهای گرانولوزای تخمدان موش نابالغ نژاد NMRI [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1-8]
 • حاتمیان زارمی، اشرف السادات تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • حبیبی رودباری، عاطفه مقایسه ی اثر نگهدارنده ماده موثره اکوتیپ های متفاوت گیاه زنیان ((Tracheyspermum ammi بر روی رشد قارچ های فاسد کننده مرکبات [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 53-60]
 • حسینی، نجمه مطالعه‌ توان زیستی چند ژنوتیپ گرده و مقایسه گرده‌افشانی دستی و طبیعی در پسته (.Pistacia vera L) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • حسینی، نجمه اثر شرایط آبیاری و نوع خاک بر تعداد میوه‌های تشکیل شده، قطع بافت آوندی تخمک (دانه) و پوکی میوه‏‌ در دو رقم پسته (Pistacia vera L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-69]
 • حسن پور، کبری بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه بومادران (Achilla millefolium L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 43-52]
 • حمایت خواه جهرمی، وحید اثر امواج تلفن همراه و مصرف سیر بر هورمون های استروژن، تستوسترون و دی هیدرواپی آندروسترون در موش‌های صحرایی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 1-10]

خ

 • خالدی، حمیدرضا شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]
 • خجسته، الناز مطالعه ی تاثیر استرس اکسیداتیو بر مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf-2درسلول های بنیادی مزانشیمال(MSCs) [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 47-61]
 • خداویسی، صادق مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]

د

 • داعی، روشنک مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • دانشور آملی، عبدالرضا شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]
 • دره لو، شادی بررسی اثر ترمیمی پلاسمای سرد بر پوست سوخته در موش بالغ سوری [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 21-30]
 • دهقان، مریم بررسی ساختار تشریحی و مواد موثره کلم بروکلی در دو اقلیم مختلف [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • دوابی، مهناز شناسایی فیتوشیمیایی، تعیین برخی متابولیت‌های اولیه و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه شورپسند اشنان Seidlitzia rosmarinous [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 9-18]

ر

 • رضانژاد، فرخنده مطالعه‌ توان زیستی چند ژنوتیپ گرده و مقایسه گرده‌افشانی دستی و طبیعی در پسته (.Pistacia vera L) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • رضانژاد، فرخنده اثر شرایط آبیاری و نوع خاک بر تعداد میوه‌های تشکیل شده، قطع بافت آوندی تخمک (دانه) و پوکی میوه‏‌ در دو رقم پسته (Pistacia vera L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-69]

ز

 • زارع، ناصر بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه بومادران (Achilla millefolium L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 43-52]
 • زمانی بهرام آبادی، الهه مطالعه‌ توان زیستی چند ژنوتیپ گرده و مقایسه گرده‌افشانی دستی و طبیعی در پسته (.Pistacia vera L) [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 13-26]
 • زمانی بهرام آبادی، الهه اثر شرایط آبیاری و نوع خاک بر تعداد میوه‌های تشکیل شده، قطع بافت آوندی تخمک (دانه) و پوکی میوه‏‌ در دو رقم پسته (Pistacia vera L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 61-69]
 • زندی طغان، فاطمه مقایسه کمی وکیفی روغن اسانس پونه سای خوشه ای(Nepeta racemose ) در مراحل مختلف رشد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 41-48]

س

 • سیاسی، الهام تعیین سطح بیان ژن fgf-9 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان ریه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 27-36]
 • سفالیان، امید بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه بومادران (Achilla millefolium L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 43-52]
 • سلیم پور، فهیمه نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-40]

ش

 • شاهزاده فاضلی، سید ابوالحسن شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]
 • شریف نیا، فریبا نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 35-40]
 • شریف نیا، فریبا مقایسه ی اثر نگهدارنده ماده موثره اکوتیپ های متفاوت گیاه زنیان ((Tracheyspermum ammi بر روی رشد قارچ های فاسد کننده مرکبات [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 53-60]
 • شکوری، محمد جواد بررسی تأثیرات کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی درمنه خزری قبل و بعد از گلدهی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 11-22]
 • شمسی، فرزانه سنتز، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمایی و بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه (آرتمیزیا دیفوزا) محصور شده در نانوژل آلژینات [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 37-46]

ص

 • صادقی، مریم شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]

ع

 • عباسپور، حسین تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 53-62]
 • عیدی، اکرم بررسی اثر اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی بر سطوح هورمون های استرادیول و تستوسترون مترشحه از سلولهای گرانولوزای تخمدان موش نابالغ نژاد NMRI [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1-8]
 • عطائی، سید احمد تأثیر منابع کربن گلوکز، ساکاروز و لاکتوز بر رشد باکتری آلکالیجنس اوتروفس جهت تولید پلی هیدروکسی بوتیرات [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-52]
 • علوی مقدم، فاطمه سادات تعیین سطح بیان ژن fgf-9 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان ریه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 27-36]

غ

 • غلامی یاراحمدی، سپیده تحلیل و بررسی اثر داروی کربوپلاتین بر روی اووژنز (تخمک گذاری) و تغییرات رحمی در موش ماده بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 23-34]

ف

 • فرجادمنش، عاطفه تأثیر منابع کربن گلوکز، ساکاروز و لاکتوز بر رشد باکتری آلکالیجنس اوتروفس جهت تولید پلی هیدروکسی بوتیرات [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 43-52]
 • فرخ یار، سجاد بررسی اثر اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی بر سطوح هورمون های استرادیول و تستوسترون مترشحه از سلولهای گرانولوزای تخمدان موش نابالغ نژاد NMRI [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 1-8]
 • فرزانه، پروانه شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]

ق

 • قربانی، ابوالفضل بررسی ارتباط چند شکلی ژن pik3cA (rs7640662) با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان شرقی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 63-68]

ک

 • کرانی، زهرا بررسی ساختار تشریحی و مواد موثره کلم بروکلی در دو اقلیم مختلف [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 69-77]
 • کلاهی، مریم شناسایی فیتوشیمیایی، تعیین برخی متابولیت‌های اولیه و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه شورپسند اشنان Seidlitzia rosmarinous [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 9-18]

ل

 • لاری پور، محدثه مقایسه ی اثر نگهدارنده ماده موثره اکوتیپ های متفاوت گیاه زنیان ((Tracheyspermum ammi بر روی رشد قارچ های فاسد کننده مرکبات [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 53-60]
 • لطیفی، سعید بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه بومادران (Achilla millefolium L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 43-52]

م

 • مازوجی، علی مقایسه کمی وکیفی روغن اسانس پونه سای خوشه ای(Nepeta racemose ) در مراحل مختلف رشد [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 41-48]
 • ماهوت فروشها، معصومه بررسی اثر تنش ناشی از شوری بر تکوین اندام‌های رویشی در گیاه لیف (Luffa cylindrica L.) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 31-42]
 • مجد، احمد تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 53-62]
 • محمدی گرجی، سیمین بررسی اثر ترمیمی پلاسمای سرد بر پوست سوخته در موش بالغ سوری [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 21-30]
 • محمدی مغانجوقی، شیوا شناسایی و ثبت بارکد DNA شتر دوکوهانه ایران (Camelus bactrianus) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 11-20]
 • مختاری حسینی، زهرا بیگم تأثیر روش تولید، استخراج و خالص سازی، بر خاصیت ضد سرطانی پلی ساکاریدهای قارچی [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 27-42]
 • میرزایی، امیر سنتز، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمایی و بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه (آرتمیزیا دیفوزا) محصور شده در نانوژل آلژینات [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 37-46]
 • مطلبی نیا، سارا بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه بومادران (Achilla millefolium L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 43-52]

ن

 • نورمحمدی، زهرا تاثیر پرتو فرابنفش بر ساختار تشریحی گیاه شمعدانی عطریPelargonium graveolens L’Her [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 53-62]

و

 • واعظی، غلامحسن تحلیل و بررسی اثر داروی کربوپلاتین بر روی اووژنز (تخمک گذاری) و تغییرات رحمی در موش ماده بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 23-34]

ه

 • هاشمی، سید جمال مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro [دوره 12، شماره 1، 1398، صفحه 1-12]
 • هاشمی، مهرداد بررسی میزان بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 49-58]
 • هاشمی، مهرداد تعیین سطح بیان ژن fgf-9 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان ریه [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 27-36]

ی

 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قورباغه های مردابی در جنوب‌ شرق استان تهران با استفاده از توالی ژن srRNA 12 میتوکندریایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]
 • یوسفی سیاه کلرودی، سیامک شناسایی دوزیستان بی‌دم نواحی جنوب شرقی استان تهران توسط مطالعات بافت شناسی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 61-69]
 • یوسفی سیاه کلرودی، مهیار شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قورباغه های مردابی در جنوب‌ شرق استان تهران با استفاده از توالی ژن srRNA 12 میتوکندریایی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 1-10]
 • یوسفی سیاه کلرودی، مهیار شناسایی دوزیستان بی‌دم نواحی جنوب شرقی استان تهران توسط مطالعات بافت شناسی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 61-69]