دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، بهار 1398 
5. بررسی تاثیر داروی کلردیازپوکساید در زمان بارداری بر بیان ژن bad در هیپوکمپ نوزادان موش

صفحه 43-52

امین دیناروند؛ مهرداد هاشمی؛ رسول دیناروند؛ شبنم موثقی؛ مجتبی جعفری نیا


7. اثر ترکیب های مختلف هورمونی بر ماده زایی توده های تره ایرانی در محیط درون شیشه ای

صفحه 65-75

محمد جواد شکوری؛ محمد رضا حسندخت؛ سپیده کلاته جاری؛ کامبیز لاریجانی؛ فائزه قناتی