نویسنده = احمد مجد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی غافث (Agrimonia eupatoria L.) در گیاه طبیعی و گیاه باززایی شده

دوره 13، شماره 1، زمستان 1399، صفحه 53-62

پریسا صفاری؛ احمد مجد؛ پریسا جنوبی؛ فرزانه نجفی


2. تاثیر دراز مدت غلظت های مختلف نیترات روی بر ساختار تشریحی گیاه Capsicum annuum L. var California Wonder

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-22

هلال نعمت فرح زادی؛ صدیقه اربابیان؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد


3. بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک گونه Salvia verticillata L. جمع آوری شده ازمناطق مختلف ایران

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 43-56

مریم کاملی؛ احمد مجد؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا؛ طاهر نژاد ستاری


5. تاثیر سیلیس و نانوذرات سیلیس بر جوانه زنی بذرها و رشد گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 53-62

صنم نظرعلیان؛ احمد مجد؛ سعید آیریان؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ فرزانه نچفی؛ ماریا گرگر