نویسنده = سایه جعفری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر تنش ناشی از شوری بر تکوین اندام‌های رویشی در گیاه لیف (Luffa cylindrica L.)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1399، صفحه 31-42

سایه جعفری؛ معصومه ماهوت فروشها


2. بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی کرفس سفید(.Haussknechtia elymaitica Boiss)

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 73-88

مهدی زرینی؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ سایه جعفری