نویسنده = مصطفی اسدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ریز ریخت‌شناسی الگوی اپیدرمی گلپوش در گونه‌های جنس .Delphinium L. در ایران

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 11-22

معصومه حسن بارانی؛ فریبا شریف نیا؛ طاهر نژادستاری؛ مصطفی اسدی