نویسنده = گلناز تجدد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر دراز مدت غلظت های مختلف نیترات روی بر ساختار تشریحی گیاه Capsicum annuum L. var California Wonder

دوره 11، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-22

هلال نعمت فرح زادی؛ صدیقه اربابیان؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد


2. بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی کرفس سفید(.Haussknechtia elymaitica Boiss)

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 73-88

مهدی زرینی؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ سایه جعفری