نویسنده = طاهر نژاد ستاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی و مراحل تکوین اندام‌های زایشی در گیاه مارچوبه (Asparagus officinalis L.)

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 23-34

فرشته عباسی؛ احمد مجد؛ فرهاد فرح وش؛ طاهر نژاد ستاری؛ علیرضا تاری نژاد


2. بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک گونه Salvia verticillata L. جمع آوری شده ازمناطق مختلف ایران

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 43-56

مریم کاملی؛ احمد مجد؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا؛ طاهر نژاد ستاری