نویسنده = مژگان خواجوی جعفرآباد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر بافت تخمدان در موش های تیمار شده با نانو ذرات نقره

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-19

سید محمدعلی شریعت زاده؛ مژگان خواجوی جعفرآباد