کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ساختار تشریحی گامتوفیت چهار گونه از جنس Brachythecium Schimp در ایران

دوره 10، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 77-89

فهیمه سلیم پور؛ فاطمه رستگار؛ علی مازوجی؛ فریبا شریف نیا


2. بررسی فنتیکی گونه های جنس Trifolium با استفاده از صفات دانه گرده

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 41-52

فهیمه سلیم پور؛ گلاله مصطفوی؛ شادی حاج رسولیها؛ فریبا شریف نیا