کلیدواژه‌ها = دانه گرده
تعداد مقالات: 7
1. بررسی ساختار تشریحی اندام‌های رویشی و مراحل تکوین اندام‌های زایشی در گیاه مارچوبه (Asparagus officinalis L.)

دوره 10، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 23-34

فرشته عباسی؛ احمد مجد؛ فرهاد فرح وش؛ طاهر نژاد ستاری؛ علیرضا تاری نژاد


2. بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک گونه Salvia verticillata L. جمع آوری شده ازمناطق مختلف ایران

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 43-56

مریم کاملی؛ احمد مجد؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ مهدی میرزا؛ طاهر نژاد ستاری


3. بررسی ساختار اندام های رویشی و تکوین اندام های زایشی کرفس سفید(.Haussknechtia elymaitica Boiss)

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 73-88

مهدی زرینی؛ احمد مجد؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ سایه جعفری


4. تکوین میکروگامتوفیت در . Leucanthemum vulgare L

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 79-94

زهرا بقایی فر


5. بررسی فنتیکی گونه های جنس Trifolium با استفاده از صفات دانه گرده

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 41-52

فهیمه سلیم پور؛ گلاله مصطفوی؛ شادی حاج رسولیها؛ فریبا شریف نیا