راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و ارسال مقاله برای فصلنامه

«زیست شناسی تکوینی»

نویسندگان محترم لطفا در ابتدا در سامانه ثبت نام نموده و سپس در صفحه شخصی پروسه ارسال مقاله جدید را پیگیری فرمایید.

 

 نکات قابل توجه:

  نویسندگان مقاله هنگام ثبت مقاله در سامانه ملزم به تکمیل تعهدنامه و کاربرگ تعارض‌منافع مندرج در بخش راهنمای نویسندگان هستند. 

1- در مقاله , قواعد دستور زبان فارسی و رسا بودن جملات مورد توجه ویژه قرار گیرد.

2- مقالاتی که برای چاپ در این مجله ارسال می گردد نباید قبلا در جایی ( داخل یا خارج کشور ) چاپ شده باشد ( مگر در شکل خلاصه در گردهمایی ها ) .همچنین نباید به طور همزمان برای چاپ به مجلات دیگر ارائه شده باشد.

3- در متن مقاله نباید واژه های بیگانه که معادل فارسی قابل فهمی دارند , معرفی گردد.

4- در مواردی که در متن مقاله ناگریز از اصطلاحات بیگانه استفاده می شود , بایستی عین اصطلاح نیز نوشته شود و چنانچه از مخفف های استاندارد استفاده گردد , در اولین مورد استفاده معرفی گردد.

5- مسئولیت مطالب مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است .

6- ترتیب چاپ مقالات طبق ضوابط خاص مجله است و به ارزش علمی مقاله و یا شخصیت نویسندگان بستگی ندارد.

7- مجله در قبول , رد , حک و اصلاح مقالات آزاد است.

8- استفاده از مندرجات مجله با ذکر مآخذ آزاد است.

9- مقالات دریافتی توسط هیئت تحریریه با همکاری متخصصان امر داوری می گردد و در صورت تصویب با رعایت نوبت به چاپ می رسد . تصمیم نهایی برای چاپ مقاله توسط هیئت تحریریه صورت می گیرد.

نویسندگان محترم تقاضا می شود در هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

1-  مقاله در مجله دیگری به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

2-  مقاله پژوهشی حاصل تحقیق نویسندگان باشد. مقالات مروری نیز از اشخاص مجرب، با بصیرت و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده توسط نویسندگان پذیرفته می‌شود.

3-  مقاله ارسالی حداقل 5 صفحه و حداکثر 15 صفحه و مشتمل بر عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده ی فارسی و انگلیسی،کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روش کار، نتایج، بحث و منابع باشد. چکیده بیش از 250 کلمه نبوده و کلمات کلیدی نیز بین 4 تا 7واژه باشد.

4-  به همراه هر مقاله، یک صفحه مجزا شامل عنوان مقاله )فارسی و انگلیسی(، نام و نام خانوادگی نویسندگان (فارسی و انگلیسی(، مرتبه علمی و محل اشتغال آنها و همچنین نشانی، شماره تلفن و فکس محل کار) یا منزل(، تلفن همراه و E-mail و مسئول مکاتبات جهت تسریع در مکاتبات بعدی ذکر شود. ترتیب درج اسامی نویسندگان را باید مشخص نموده و مسئول مکاتبات نیز با علامت ستاره مشخص شود.

 5- مقاله با نرم افزار) Word ترجیحا"2003 ) تایپ شده، قلم فارسی آن B Lotus و قلم انگلیسی Times New Roman باشد، فرمت مقاله دو ستونی با حاشیه  3سانتی متر از بالا، 2.5 سانتی متر از پایین، 2.5 سانتی‌متر از راست و چپ باشد.

6 - عنوان فارسی و انگلیسی مقاله با فونت 14، نام نویسندگان با فونت12، آدرس نویسندگان و چکیده فارسی فونت11،کلمات کلیدی فارسی فونت10 و متن مقاله با فونت 12 باشد. تیترهای داخل متن با فونت Bold 12 باشند. چکیده‌ی انگلیسی، منابع و اصطلاحات انگلیسی با فونت 12 تنظیم گردد.

7- عنوان جداول فونت 11 در بالای آنها ذکر شده و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، مطالب با فونت 10 در زیر جدول ارائه گردد. به علاوه هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. توضیحات مربوط به منحنی‌ها، تصاویر و نمودارها در زیر آنها با فونت 11 نوشته شود. عکس‌های ارسالی باید اصل، دارای مقیاس، واضح و دقیق باشند.

8-  در انتهای مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی به شکل پیوسته و بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده‌ی اول شماره‌گذاری شده و در متن مقاله با شماره و در داخل کروشه ارجاع داده شود. در نگارش منابع موارد زیر رعایت گردد:

الف - اگر منبع کتاب است:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، ناشر، شهر، صفحات. مثال:

حبیبی، ط .1381 .جانورشناسی عمومی. جلد دوم، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، صفحات 150-140 (یا 651 صفحه).

 

ب - اگر منابع مورد نظر مجله است:

نام خانوادگی و مخفف نام تمامی نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شماره، صفحات. مثال:

Gerendai I., Shaha C., Gunsalus G.L., Bardin C.W. 1986, The effects of opioid receptorantagonists suggest that testicular opiates regulate Sertoli and Leydig cell function in theneonatal rat. Endocrinology, 118 (5): 2039-2044.

 

9- مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسندگان است. ضروری است همراه با مقاله، فتوکپی فرم تعهد متقابل که در داخل مجله آورده شده است، تکمیل و ارسال گردد.

10- یک نسخه ی اصل از مقاله همراه با نام نویسندگان و سه نسخه‌ی دیگر بدون نام نویسندگان به دفتر مجله ارسال گردد.

11-  مقالات از طریق الکترونیکی یا پستی به یکی از آدرس‌های زیر ارسال گردند:

 

پست الکترونیک: jdb@iau-tnb.ac.ir

آدرس الکترونیک: jdb.iau-tnb.ac.ir

تلفکس: 22968271 

آدرس پستی: تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان مکران جنوبی، بوستان دهم، دانشکده‌ی علوم زیستی، دفتر فصلنامه‌ی زیست شناسی تکوینی