داوران

 

فهرست داوران فصلنامه

نام داور سمت / سازمان
سورنا ابدالی عضو هیات علمی واحد تهران شمال
سمیه ابراهیمی باروق دانشکده فنآوریهای نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
وحیده ابراهیم زاده عطاری دانشگاه علوم پزشکی مراغه
علی اکبر احسانپور استاد فیزیولوژی گیاهی-دانشگاه اصفهان
رحیم احمدی فیزیولوژی انسانی
چنگیز احمدی زاده استادیارگروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،اهر،ایران
عباس اخوان سپهی عضو هیات علمی
صدیقه اربابیان مدیر مسئول فصلنامه زیست شناسی تکوینی
منا ایزدیان گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی، پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار، سازمان حفاظت محیط زیست
علی اسحاقی گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
حمیده افقی Molecular Biotechnology Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST).
یعقوب آقایی نوروزلو دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
وحید اکملی گروه زیست شناسی ] دانشکده علوم پایه، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
فریده الله گاهی گروه زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد آمل
علی ایمانی عضو هیئت علمی پژوهشکده میوه های سردسیری و معتدله
ملیحه انتظاری مرکز تحقیقات فارماکولوژی گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی پزشکی تهران
علی انیسیان گروه دامپزشکی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی
طاهره باقری موسسه تحقیقات شیلات ایران
علی اصغر باقری گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،
شیدا بیرانوند گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.
رضا پاکیاری دانشگاه قطر
کاظم پریور دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مریم پیوندی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
گلناز تجدد عضو هییت علمی
مریم تیموری 'استادیارگروه زیست شناسی، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران
شیما توکل مرکز تحقیقات سلولی مولکولی، دانشگاه ایران
زهره جعفری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک
سایه جعفری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال دانشکده ی علوم زیستی
منیژه جمشیدی گروه گیاهپزشکی واحد تبریز
پریسا جنوبی
محمدمهدی جوکار عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. کرمانشاه، ایران.
عبدالکریم چهرگانی راد گروه زیست شناسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
اباذر حاج نوروزی گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد
سیدعلی حسینی
وحید حمایت خواه جهرمی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
سید محمد مهدی حمدی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز
الهام حویزی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
شادی خاتمی گروه بیولوژی دریا، دانشکده منابع طبیعی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ایران
شهرزاد خاکپور گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
فریبا خسروی نژاد گروه زیست شناسی، دانشگاه آراد اسلامی واحد تهران شمال
فرزانه خسینی استادیار، گروه میکروبیولوژی،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال، تهران، ایران.
بابک خلیلی حداد گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی
ابراهیم خلیل وند بهروزیار استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه زراعت و اصلاح نباتات، تبریز، ایران
پریوش داودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران
دکتر نیلوفر دربندی دانشگاه اراک
عباسعلی دهپور جویباری گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
مهرشید ریاحی Department of Plant Biology, Faculty of Biological Science, Kharazmi University,
ظیبه رجبیان گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شاهد
مریم رحیمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه ملایر، ایران
طیبه رستگار گروه انلتومی - دانشگاه علوم پزشکی تهران
فرخنده رضانژاد هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرناز رفیعی
رباب رفیعی طباطبایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
هادی رهاننده استادیار گروه گیاه‌پزشکی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
مهدی رهنما دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
هادی روان گروه زیست شناسی- دانشکده علوم- دانشکاه شهید باهنر کرمان
لاله رومیانی گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
زهرا زارع گروه زیست شناسی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
شهره زارع هیئت علمی
سیده فاطمه سیادت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
الهام سیاسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
باقر سید علیپور گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
سارا سعادتمند گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی شاخه علوم و تحقیقات
امید سفالیان گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی
امیرپرویز سلاطی Khorramshahr Marine Science and Technology University
منصوره سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران گروه علوم تشریح
فهیمه سلیم پور عضوهییت علمی گروه ریست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال
سید محمدعلی شریعت زاده دانشگاه اراک
زهرا نادیا شریفی دپارتمان علوم تشریحی- دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
فریبا شریف نیا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی شهریاری دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران
عذرا صبورا گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم ریستی، دانشگاه الزهرا
شبنم عبدی دانشگاه ازاد پزشکی تهران
روح الله عبدالله پور استادیار گروه علوم دامی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی
وحید عبدوسی گروه باغبانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
مریم عیدی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد ورامین - پیشوا - گروه زیست شناسی
ابوالفضل عسکری ساری گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
حکیمه علومی 1گروه اکولوژی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران
الهام فغانی مرکز تحقیقات پنبه
معصومه فغانی دپارتمان علوم تشریح دانشگه علوم پزشکی ایران رشت
مریم قبه گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
ابوالفضل قربانی دانشگاه آزاد شبستر
الهام کاظمی دانشگاه تبریز
غلامرضا کاکا عضو هیئت علمی دانشگاه بقیة الله
بهزاد کاویانی دانشیار گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
مهسا کاوسی Department of Biology, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
ناهید کسائیان زیست سلولی تکوینی دانشگاه آزاد تهران علوم تحقیقات
م کلاهی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمیدرضا کلیدری گروه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
مجید کمیجانی اراک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
علی مازوجی عضوهییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن
سجاد مامی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ایلام
محمد مجیدی گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی اذربایجان
علی اصغر مجروحی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام شهرری
طیبه محمدی زیست شناسی، علوم، شهید چمران اهواز
افشین محمودزاده گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
مهدخت مداح
معصومه مدرس استادیار.گروه زیست شناسی. پردیس شهید هاشمی نژاد. دانشگاه فرهنگیان مشهد. مشهد. ایران
علی اکبر مراتان زیست شناسی, دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان
سیروس مردای دانشگاه لرستان
طوبی میرزاپور عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان
فرید مسلمی پور عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه گنبد
المیرا میکائیلی آگاه گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.
سید حمیدرضا منوری گروه ویروس شناسی، دانشگاه علوم پزشکی، ایران
محمدجواد مهدوی عضو هیات علمی
یوسف مهمان نواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
شبنم موثقی گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، ایران.
رکسانا موگویی
محمد ناصحی گروه فیزیولوژی جانوری ،گروه زیست شناسی،دانشکده علوم نوین ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
شهرزاد نصیری
شیوا نصیرایی مقدم استادیار مدعو
فرخنده نعمتی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، ایران
حسن نوربازرگان استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه آزاداسلامی شهر قدس
مهسا هادی پور گروه فارماکولوژی، واحد پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
مهرداد هاشمی گروه ژنتیک ،دانشکده علوم نوین ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ، تهران ،ایران
مهرداد هاشمی گروه ژنتیک، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
سیامک یوسفی سیاه کلرودی گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد ورامین- پیشوا، دانشگاه آزاد اسلامی، پیشوا، ایران
محمد ولایت زاده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران